دوره های آموزشی کلاسیک

آیا شما، ترجیح می‌دهید که به روش کلاسیک، دوره های آموزشی خود را از روی سرفصلها و رزومه استاد انتخاب کنید؟
ما برای شما فهرست کاملی از دوره ها، سرفصل تکمیلی، برخی از محتواهای ارائه شده و همچنین رزومه استاد را آماده کردیم.

لازمه برگزاری دوره های آموزشی مؤثر چیست؟

آنچه که عموما در دوره های آموزشی سطح شهر نادیده انگاشته می‌شود، راهنمایی و هدایت استاد برای آموزش صحیح و مؤثر به دانشجو است.
طراحی و برگزاری دوره های آموزشی ، نیازمند تخصص ویژه ای است که برمبنای آن ؛

علاوه بر تدوین سرفصل و محتوا برای دانشجو، استاد نیز سرفصل و محتوای خاصی را برای روش تدریس داشته باشد.

سیتکو، با کمک فنی و تخصصی NIIT به این مهم دست پیدا کرده است.
شما میتوانید به عنوان نمونه، کتابها و محتوایی که سیتکو به اساتید ارائه میدهد را در محل دفتر آموزش مشاهده کنید.
 

مطمئن باشید این نوع آموزش را در هیچ آموزشگاه دیگری در اصفهان، تجربه نخواهید کرد.