مداد با دستان شما فکر می‌کند.

چشمهایتان را بسته، به صندلی تکیه دهید….
فکر کنید اگر شرکتهای بزرگ می‌خواستند به تنهایی به موفقیت برسند، امکان پذیر بود؟
آیا بدون بکارگیری ظرفیتها و توان شرکای تجاری یک سازمان، آیا می‌توان به قله رسید؟
بنظر ما، هیچ وقت ارزش آنچیزی که مداد مینویسد به تنهایی به مداد – اندیشه – دست – کاغذ و … بستگی ندارد. بلکه ما بر این باوریم که مداد با دستان شما فکر می‌کند.

سیتکو، بهمراه شرکای تجاری اش، معنا پیدا می‌کند.

شرکتهای زیادی دوست دارند در کنار سیتکو قرار بگیرند و همچنین سیتکو نیز تمایل دارد با هر شرکت و سازمانی که هدفش بهتر کردن زندگی انسانها باشد، تعامل دو طرفه داشته باشد.

شرکاء تجاری سیتکو، فکر سیتکو را می‌سازند:

اگر می‌خواهید به اندیشه ها و روش سیتکو پی ببرید، ما پیشنهاد می‌کنیم به شرکاء تجاری سیتکو نظری بیندازید:

۱٫ موءسسه بین المللی آموزشی NIIT
۲٫ مجموعه سهامداران سیتکو
۳٫ مجتمع فولاد مبارکه اصفهان
۴٫ شرکتهایی که همراه و همسفر ما شدند در تضمین اشتغال پایدار استان
۵٫ شرکتهایی که بسترها و زیرساختها را سخاوتمندانه برای سیتکو فراهم می‌کنند.