مربیان آموزشی

تا نیم قرن پیش، همواره مربیان آموزشی ، افراد با تجربه ای بودند که در آن حرفه، استخوان خرد کرده بودند.

از ربع قرن پیش، اندک اندک، با تخصصی شدن متون و دروس، اساتید آموزش تبدیل شدند به اتوکشیده هایی که صرفا در دانشگاه آموزش می‌دادند.

امروز اگر نیازمند آموزشهای کاربردی و مؤثر در جامعه هستیم، نیاز به ترکیب اساتید با مربیان آموزش داریم…
اساتید و مربیان آموزشی – تفاوتهای اساسی

* مربیان در گذشته، بیش و پیش از آنکه استاد باشند، پرورش دهندگانی بودند که پا به پای شاگرد، او را به سمت تعالی در رشته و حرفه هدایت می‌کردند.
به گونه ای که شاگردان – علاوه بر تخصص در حرفه – خلق و خوی استاد خود را نیز یاد می‌گرفتند و به درک مشترکی با او در هدف از زندگی و کار می‌رسیدند.

* اساتید امروزی – برعکس مربیان سابق – عموما تجربه های واقعی محیط کسب و کار را درک نکرده اند و یا اگر هم در فضای کار جامعه، دستی داشته باشند منحصرا از بالای هرم وارد شده اند. یعنی بدون ترقی و تجربه اندوزی در لایه های پایینی هرم کسب و کار، مستقیما به راس آن – یعنی مدیریت یک کسب و کار – رسیده اند.
الگوی مورد نیاز جامعه‌ی امروز

امروز لازم است هر دو الگو با هم ادغام شوند. ما نیاز به اساتیدی داریم که هم کارعملی موفقی را انجام داده باشند، هم دانش و تجربه های جهانی را آموزش دیده باشند و به محتوای مربوطه مسلط و هم محتوای غنی در دست داشته باشند.
جامعه‌ی امروز، به هر دو فن دانش و تجربه، توأمان نیاز دارد.
مربیان آموزشی سیتکو چه کسانی هستند؟

افراد زیادی به عنوان مربی و استاد با سیتکو، کار می‌کنند. الگوی مورد استفاده در سیتکو، استفاده از دانش و تجربه واقعی کاربردی توأمان است. به همین دلیل، هیچگاه بصورت ثابت و دائمی، استادی را برای یک دوره انتخاب نمی‌کند.
بسته به اینکه چه دوره ای باشد.
چه سیلابس های درسی داشته باشد.
چقدر زمان و در چه ساعاتی نیاز به برگزاری دوره باشد.
و طیف دانشجویان از چه سطح دانشی برخوردار باشند.

استاد دوره را انتخاب خواهیم کرد. ما افتخار آشنایی و تجربه همکاری با اساتید و مربیان کارآزموده زیادی را داریم؛

مهم آن است که شما چه بخواهید.

برای نمونه، می‌توانید رزومه برخی از اساتید برتر سیتکو را مشاهده فرمایید.