دوره های تخصصی

دوره های تخصصی حوزه فنآوری اطلاعات در زمینه های سخت افزار، نرم افزار و شبکه، به دو دسته اصلی دوره های بین المللی تحت لیسانس شرکت NIIT هندوستان و دوره های طراحی شده بومی تقسیم میشوند. هر دو گروه، توسط بهترین اساتید اصفهان با محتویات ارزشمند و تخصصی و بصورت کاملا کاربردی ارائه میشوند.